Konferencja Śląska Jesień Pneumonologiczna


darmowy wstęp na konferencję

Szanowni Państwo!

 

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w IV konferencji „Śląska Jesień Pneumonologiczna”. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w listopadzie 2016 i cieszyła się nie tylko bardzo dobrą frekwencją, ale też po jej zakończeniu otrzymaliśmy wiele sympatycznych i pozytywnych opinii, co z jednej strony nas wielce cieszy, ale z drugiej strony motywuje do zwiększenia wysiłku, aby kolejne edycje były jeszcze ciekawsze. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do lekarzy pneumonologów, internistów, lekarzy rodzinnych, alergologów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych tematyką chorób układu oddechowego. Przygotujemy dla Państwa interesujące wykłady poruszające przede wszystkim praktyczne aspekty postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w chorobach układu oddechowego. Wykładowcami będą pracownicy Katedry i Kliniki Pneumonologii, Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posiadający doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz zaproszeni goście.

Tematyka wykładów będzie obejmować zagadnienia, którymi zajmujemy się w codziennej pracy. Pragniemy dostarczyć Państwu informacji na różnych poziomach trudności, tak aby były interesujące zarówno dla lekarzy specjalizujacych się w chorobach płuc, ale także dla lekarzy, którzy mają rzadziej kontakt z tą grupą chorych. W tym roku planujemy przedstawić Państwu najnowsze i praktyczne informacje na temat astmy oskrzelowej, POChP, gruźlicy, chorób infekcyjnych układu oddechowego, alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej, chorób śródmiąższowych płuc, przewlekłej niewydolności oddechowej, zespołu bezdechu we śnie oraz raka płuca. Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy „tradycyjnie” na ostatnią sobotę listopada, czyli w dniu 23 listopada 2019 r. w tym samym miejscu co w zeszłym roku, czyli w Auli im. prof. Witolda Zahorskiego, zlokalizowanej na terenie kampusu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma punkty edukacyjne. Udział w konferencji będzie bezpłatny.

Adam Barczyk

choroby układu oddechowego

Program

TYTUŁ KONFERENCJI: 

Śląska Jesień Pneumonologiczna – czwarta edycja

Moderator konferencji: prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk

9.00-9.10 Otwarcie konferencji - prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
Sesja pierwsza (9:00 – 10:45)
9.10-9.35 Diagnostyka bronchoskopowa u pacjentów z niewydolnością oddechową
– dr n. med. Szymon Skoczyński
9.35-9.55 Objawowe leczenie duszności w POChP ze szczególnym uwzględnieniem leków opioidowych
- prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora
9.55-10.15

Nowe dane na temat długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa leczenia biologicznego w astmie ciężkiej
- dr n. med. i n. hum. Małgorzata Farnik 

10.15-10.35 Leczenie inhalacyjne chorych na POChP (dobór inhalatora, edukacja chorych oraz sytuacje szczególne jak przewlekła niewydolność oddechowa)
– dr Patrycja Rzepka-Wrona
10.35-10.45 Dyskusja
10.45-11:00 Przerwa kawowa
Sesja druga (11:00 – 12:30)
11:00-11:20 Postępowanie w śródmiąższowych zapaleniach płuc w przebiegu chorób autoimmunologicznych (w tym m.in. wybrane informacje z kongresu American Thoracic Society 2018)
– prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
11.20-11.40 Różnicowanie pylicy płuc i gruźlicy płuc w oparciu o materiał własny
– dr n med. Grzegorz Gawron
11.40-12.00

Miejsce podwójnej bronchodylatacji w świetle nowych wytycznych – GOLD 2020
- dr hab. N. med. Katarzyna Górska

12.00-12.20 Ogólnopolski program skriningu raka płuca
– dr hab. n. med. prof. nadzw. Mariusz Adamek
12.20-12.30 Dyskusja
12.30-13.15 Lunch
Sesja trzecia (13:15 – 14:25)
13.15–13.35 Beta-blokery w leczeniu astmy oskrzelowej i POChP
– dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Kuziemski
13.35–13.55 Nowości  w leczeniu astmy ciężkiej - GINA 2019 i polskie programy terapeutyczne
- dr n. med. i n. hum. Małgorzata Farnik 
13.55-14.15 Płucne manifestacje zapaleń naczyń - praktyczny algorytm diagnostyczno-terapeutyczny
- dr Karolina Zawada-Drozd
14.15-14.25 Dyskusja
14.25-14.40 Przerwa kawowa
Sesja czwarta (14:40 – 15:30)
14.40-15.00 Rewolucja w leczeniu doraźnym astmy oskrzelowej
– dr n. med. i n. hum. Małgorzata Farnik
15.00 -15.20 Leczenie zespołu bezdechu we śnie inne niż za pomocą klasycznego aparatu CPAP
– dr n. med. Maciej Tażbirek
15.20-15.30 Dyskusja
15.30 Zakończenie konferencji

 

Sponsorzy

 
 

 

 

 

 

 

Patronat Medialny

standardy medyczne
 
 
 

 

Komitet naukowy

ADAM BARCZYK
ADAM BARCZYK

Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii, Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ordynator Oddziału Pneumonologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalista chorób płuc, specjalista alergolog, specjalista chorób wewnętrznych. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP).

WŁADYSŁAW PIERZCHAŁA
WŁADYSŁAW PIERZCHAŁA

Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc. Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w kadencjach: 2006-2010 i ponownie od 2014 roku. Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 1996-2014. Zastępca Dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach.

MIEJSCE KONFERENCJI

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

AULA IM. PROF. WITOLDA ZAHORSKIEGO,
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH,
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
ul. Medyków 18, KATOWICE

PATRON NAUKOWY

Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego

Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

Organizator logistyczny Pharma2pharma

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95, fax: 22 100 56 02
e-mail: biuro@pharma2pharma.pl