Szanowni Państwo!

Kolejna edycja już - 23 listopada 2019 

Program

TYTUŁ KONFERENCJI: 

Śląska Jesień Pneumonologiczna – czwarta edycja

Moderator konferencji: prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk

9.00-9.10 Otwarcie konferencji - prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
Sesja pierwsza (9:10 – 10:45)
9.10-9.35 Diagnostyka bronchoskopowa u pacjentów z niewydolnością oddechową
– dr n. med. Szymon Skoczyński
9.35-9.55 Objawowe leczenie duszności w POChP ze szczególnym uwzględnieniem leków opioidowych
- prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora
9.55-10.15 Grant edukacyjny BI
10.15-10.35 Leczenie inhalacyjne chorych na POChP (dobór inhalatora, edukacja chorych oraz sytuacje szczególne jak przewlekła niewydolność oddechowa)
– dr Patrycja Rzepka-Wrona
10.35-10.45 Dyskusja
10.45-11:00 Przerwa kawowa
Sesja druga (11:00 – 12:35)
11:00-11:20 Postępowanie w śródmiąższowych zapaleniach płuc w przebiegu chorób autoimmunologicznych (w tym m.in. wybrane informacje z kongresu American Thoracic Society 2018)
– prof. dr hab. n. med.  Adam Barczyk
11.20-11.40 Różnicowanie pylicy płuc i gruźlicy płuc w oparciu o materiał własny
– dr n med. Grzegorz Gawron
11.40-12.00 Grant edukacyjny
12.00-12.20 Ogólnopolski program skriningu raka płuca
– dr hab. n. med. prof. nadzw. Mariusz Adamek
12.20-12.30 Dyskusja
12.30-13.15 Lunch
Sesja trzecia (13:15 – 14:25)
13.15–13.35 Beta-blokery w leczeniu astmy oskrzelowej i POChP
– dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Kuziemski
13.35 – 13.55 Grant edukacyjny
13.55-14.15 Płucne manifestacje zapaleń naczyń - praktyczny algorytm diagnostyczno-terapeutyczny
- dr Karolina Zawada-Drozd
14.15-14.25 Dyskusja
14.25-14.40 Przerwa kawowa
Sesja czwarta (14:40 – 15:50)
14.40-15.00 Rewolucja w leczeniu doraźnym astmy oskrzelowej
– dr n. med. i n. hum. Małgorzata Farnik
15.00 -15.20 Grant edukacyjny
15.20-15.40 Leczenie zespołu bezdechu we śnie inne niż za pomocą klasycznego aparatu CPAP
– dr n. med. Maciej Tażbirek
15.40-15.50 Dyskusja
15.50 Zakończenie konferencji

Sponsorzy

Już wkrótce 

Komitet naukowy

ADAM BARCZYK

Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii, Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ordynator Oddziału Pneumonologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalista chorób płuc, specjalista alergolog, specjalista chorób wewnętrznych. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP).

WŁADYSŁAW PIERZCHAŁA

Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc. Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w kadencjach: 2006-2010 i ponownie od 2014 roku. Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 1996-2014. Zastępca Dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach.

MIEJSCE KONFERENCJI

AULA IM. PROF. WITOLDA ZAHORSKIEGO,
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH,
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
ul. Medyków 18, KATOWICE

PATRON NAUKOWY

Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95, fax: 22 100 56 02
e-mail: biuro@pharma2pharma.pl