Archiwum 2018

9.00-9.10 Otwarcie konferencji - prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
9.10-9.35 Wykład Inauguracyjny - prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała
9:35 – 10:45 Sesja pierwsza moderator: prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora
9.35-9.55 Kontrowersje wokół nakładania się astmy i POChP (ACO) - prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora
9.55-10.15 Połączenia LABA/LAMA – jakie informacje płyną z dostępnych doniesień? - dr Szymon Dworniczak
10.15-10.35 Umieralność chorych na raka rośnie, czas nagli. Gdzie jesteśmy w walce z rakiem płuca? Skrining czy profilaktyka. Za i przeciw - dr n. med. Jacek Gabryś
10.35-10.45 Dyskusja
10.45-11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.25 Wykład Jubileuszowy- Pojedynczy guzek płuca – algorytm diagnostyczny - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski
11:25 – 12:35 Sesja druga – moderator: prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
11.35-11.55 State of the Art – postępowanie w chorobach opłucnej. Wybrane informacje z kongresu American Thoracic Society 2018 – prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
11.55-12.15 Mepolizumab w terapii długoterminowej chorych na astmę ciężką. - dr Bogna Buttler
12.15-12.35 Praktyczne podejście do diagnostyki gruźlicy płuc w województwie Śląskim - dr n. med. Grzegorz Gawron
12.35-12.45 Dyskusja
12.45-13.15 Lunch
13:15–14:25 Sesja trzecia – moderator: prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
13.15–13.35 Kwalifikacja do transplantacji płuc - dr n. med. Mirosław Nęcki
13.35–13.55 Astma  w pytaniach i odpowiedziach -  Prof. Dr hab. n. med. Dariusz Ziora. Grant edukacyjny firmy Astra Zeneca
13.55-14.15 Program leczenia astmy oskrzelowej ciężkiej eozynofilowej - dr n. med. Małgorzata Farnik
14.15-14.25 Dyskusja
14.25-14.40 Przerwa kawowa
14:40–15:50 Sesja czwarta – moderator: prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
14.40-15.00 Postępy w diagnostyce i leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc - dr n. med. Marzena Trzaska-Sobczak
15.00 -15.20 Objawy, zaostrzenia i co jeszcze? Jak dobierać farmakoterapię POChP - Dr Robert Dewor Medical Affairs Unit Head. Grant edukacyjny firmy GSK
15.20-15.40 Zespół antysyntetazowy – praktyczny algorytm diagnostyczno-terapeutyczny – dr Karolina Zawada
15.40-15.50 Dyskusja
15.50 Zakończenie konferencji

 

MIEJSCE KONFERENCJI

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

AULA IM. PROF. WITOLDA ZAHORSKIEGO,
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH,
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
ul. Medyków 18, KATOWICE

PATRON NAUKOWY

Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego

Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

Organizator logistyczny Pharma2pharma

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95, fax: 22 100 56 02
e-mail: biuro@pharma2pharma.pl