Szanowni Państwo!

 

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w III konferencji „Śląska Jesień Pneumonologiczna”. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w listopadzie 2016 i cieszyła się nie tylko bardzo dobrą frekwencją, ale też po jej zakończeniu otrzymaliśmy wiele sympatycznych i pozytywnych opinii, co z jednej strony nas wielce cieszy, ale z drugiej strony motywuje do zwiększenia wysiłku, aby kolejne edycje były jeszcze ciekawsze. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do lekarzy pneumonologów, internistów, lekarzy rodzinnych, alergologów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych tematyką chorób układu oddechowego. Przygotujemy dla Państwa interesujące wykłady poruszające przede wszystkim praktyczne aspekty postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w chorobach układu oddechowego. Wykładowcami będą pracownicy Katedry i Kliniki Pneumonologii, Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posiadający doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz zaproszeni goście, w tym m. in. znani i cenieni wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora i dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski.

Tematyka wykładów będzie obejmować zagadnienia, którymi zajmujemy się w codziennej pracy. Pragniemy dostarczyć Państwu informacji na różnych poziomach trudności, tak aby były interesujące zarówno dla lekarzy specjalizujacych się w chorobach płuc, ale także dla lekarzy, którzy mają rzadziej kontakt z tą grupą chorych. W tym roku planujemy przedstawić Państwu najnowsze i praktyczne informacje na temat astmy oskrzelowej, POChP, gruźlicy, chorób infekcyjnych układu oddechowego, alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej, chorób śródmiąższowych płuc, przewlekłej niewydolności oddechowej, zespołu bezdechu we śnie oraz raka płuca. Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy „tradycyjnie” na ostatnią sobotę listopada, czyli w dniu 24 listopada 2018 r. w tym samym miejscu co w zeszłym roku, czyli w Auli im. prof. Witolda Zahorskiego, zlokalizowanej na terenie kampusu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma punkty edukacyjne. Udział w konferencji będzie bezpłatny.

Władysław Pierzchała i Adam Barczyk
w imieniu Fundacji Rozwoju Pulmonologii

Program

9.00-9.10 Otwarcie konferencji - prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
9.10-9.35 Wykład Inauguracyjny - prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała
9:35 – 10:45 Sesja pierwsza moderator: prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora
9.35-9.55 Kontrowersje wokół nakładania się astmy i POChP (ACO) - prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora
9.55-10.15 Połączenia LABA/LAMA – jakie informacje płyną z dostępnych doniesień? - dr Szymon Dworniczak
10.15-10.35 Umieralność chorych na raka rośnie, czas nagli. Gdzie jesteśmy w walce z rakiem płuca? Skrining czy profilaktyka. Za i przeciw - dr n. med. Jacek Gabryś
10.35-10.45 Dyskusja
10.45-11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.25 Wykład Jubileuszowy- Pojedynczy guzek płuca – algorytm diagnostyczny - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski
11:25 – 12:35 Sesja druga – moderator: prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
11.35-11.55 State of the Art – postępowanie w chorobach opłucnej. Wybrane informacje z kongresu American Thoracic Society 2018 – prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
11.55-12.15 Mepolizumab w terapii długoterminowej chorych na astmę ciężką. - dr Bogna Buttler
12.15-12.35 Praktyczne podejście do diagnostyki gruźlicy płuc w województwie Śląskim - dr n. med. Grzegorz Gawron
12.35-12.45 Dyskusja
12.45-13.15 Lunch
13:15–14:25 Sesja trzecia – moderator: prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
13.15–13.35 Kwalifikacja do transplantacji płuc - dr n. med. Mirosław Nęcki
13.35–13.55 Astma  w pytaniach i odpowiedziach -  Prof. Dr hab. n. med. Dariusz Ziora. Grant edukacyjny firmy Astra Zeneca
13.55-14.15 Program leczenia astmy oskrzelowej ciężkiej eozynofilowej - dr n. med. Małgorzata Farnik
14.15-14.25 Dyskusja
14.25-14.40 Przerwa kawowa
14:40–15:50 Sesja czwarta – moderator: prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
14.40-15.00 Postępy w diagnostyce i leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc - dr n. med. Marzena Trzaska-Sobczak
15.00 -15.20 Objawy, zaostrzenia i co jeszcze? Jak dobierać farmakoterapię POChP - Dr Robert Dewor Medical Affairs Unit Head. Grant edukacyjny firmy GSK
15.20-15.40 Zespół antysyntetazowy – praktyczny algorytm diagnostyczno-terapeutyczny – dr Karolina Zawada
15.40-15.50 Dyskusja
15.50 Zakończenie konferencji

 

Sponsorzy

 

Komitet naukowy

ADAM BARCZYK

Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii, Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ordynator Oddziału Pneumonologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalista chorób płuc, specjalista alergolog, specjalista chorób wewnętrznych. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP).

WŁADYSŁAW PIERZCHAŁA

Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc. Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w kadencjach: 2006-2010 i ponownie od 2014 roku. Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 1996-2014. Zastępca Dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach.

MIEJSCE KONFERENCJI

AULA IM. PROF. WITOLDA ZAHORSKIEGO,
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH,
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
ul. Medyków 18, KATOWICE

PATRON NAUKOWY

Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95, fax: 22 100 56 02
e-mail: konferencje@pharma2pharma.pl

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

FUNDACJA ROZWOJU PULMONOLOGII W KATOWICACH